Nevşehir ilinin bir ilçesidir. 1920 yılında bucak, 1930 yılında kasaba, 1 Nisan 1960 tarihinde ilçe olmuştur. İki beldesi, altı köyü vardır. Toplam dört mahalle bulunmaktadır. Etiler döneminde zor geçim anlamına gelen Melagobia (Malakopi) adı verilen Derinkuyu ilçesinin tarihi çok eskilere dayanır. İlçede çok sayıda yeraltı şehri ve kilise mevcuttur. Nevşehir- Niğde karayolu üzerinde, Nevşehire 28 kilometre uzaklıktadır. 

    Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde eski adı Melegobia olan Derinkuyu Nevşehire 28 km. uzaklıktadır. Akarsuyu ve gölü bulunmayan ilçenin içme suyu 60-70 m. derinlikteki kuyulardan temin etmesinden dolayı Derinkuyu olarak adlandırılmıştır. İlçede 85 m. derinliğinde bir yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu yeraltı şehri, bir yeraltı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir. Kent yerleşiminin yüzde 75 oranına yakın bir bölümünün yeraltı kentlerinden oluştuğu Derinkuyu ilçesi, 2 beldesi ve 6 köyü ile birlikte yılda yaklaşık 450 bin ton dolayındaki Patates üretimi ile Türkiye in ihtiyaç duyduğu patatesin %10'luk bölümünü tek başına karşılayabilmektedir.  

    İlçenin ekonomik durumu tarıma dayalıdır. 4083 sayılı yasaya göre sulu tarım arazisi bulunmamakta olup, çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla yer altı suları vasıtasıyla büyük ovalarda sulu tarım yapmaktadır. Tarla ürünleri ilçenin tarımsal üretiminin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır.Tarla ürünlerinde ekiliş bakımından buğday, ekonomik açıdan ise patates 1.sırada yer almaktadır. Yıllık patates ekim alanı 9.900 ha. üretimi ise 346.500 tondur.